Gündem

Turuncgil / Adana ( Gündem… )

TURUNÇGİLLERDE KABUK KARARMASI Ovamız Turunçgil alanlarında yıllardan beri zaman zaman görülen “meyve kabuk kararmaları”nın, bu yıl olağanüstü boyutlara çıktığı görülmektedir. Adana’da ilk olarak 90’lı yıllarda rastlanan bu hasar, bu güne değin en çok Altıntoplarda ve Fremont Mandarinlerde görülmesine karşın,Turunçgillerin diğer tür ve çeşitlerinde de sorun olmaya başlamıştır. Geçmiş yıllarda Ziraat Fakültemiz ve Zirai Mücadele Enstitümüz hasarlı örneklerden yapılan izolasyonlarda herhangi patojen bir organizmaya rastlamamışlardır.Buna karşılık yoğun “maya” populasyonun geliştiği görülmüştür. Açıklamada “Maya’ların meyve kabuğunda oluşturduğu aşırı popülasyon,meyve kabuğundaki kimyasal ortamı değiştirmekte ve hatta eterik yağ hücrelerinin patlamasına ve ışıkla teması sonrası bir kararma oluşmaktadır”, denilmektedir. Bu maya popülasyonunun yok edilmesinin olanaksız olduğu ve mayaların bitkilerin doğal mikroorganizmaları olduğu vurgulanmaktadır. Kimi üreticilerin uygulamakta olduğu bakır ya da benomyl uygulamalarının yanlış olduğu ve sorunu çözemediği bildirilmektedir. Sorunun çözümü için “kültürel önlemler” önerilmekte,bahçenin havalanmasını sağlayacak “seyreltme, damla sulama, Sonbahar mevsiminde kontrollü sulama” modelleri ön plana çıkartılmaktadır. Bilimsel yönden hal böyle iken, bir çok Ziraat Mühendisi ve üreticinin deneme-yanılma yöntemi ile kimyasal mücadele yaptığı da bilinmektedir. Ve hatta sonuç aldığını ileri süren azımsanmıyacak sayıda Ziraat Mühendisi bulunmaktadır. Bu konuda öne çıkan etken maddeler “benomyl ve thiophanate methil” olarak görülmektedir. Bu yıl şikayetlerin artması üzerine Tarım İl müdürlüğü ile Aytüb konuyu gündeme taşımış ve Zirai Mücadele Enstitüsü de konuyu sahiplenerek araştırma yapmayı programlamış bulunmaktadır. Bu amaçlı Ekim 2010 da bir toplantı yapılmış olması ve 5 Kasım 2010 da da toplanılacak olması Üreticileri ve Ziraat Mühendislerini umutlandıran bir gelişme olarak görülmektedir. Saygılarımızla….

TURUNÇGİL A.S.